LR_header_kindje_rennen.jpg

Beleidsplannen & rapporten

Pedagogisch beleidsplan

In ons pedagogisch beleidsplan kunt u als ouder informatie vinden over o.a. de manier van werken in Klein- en Groot Marland, de afname van extra uren en informatie over de mogelijkheden tot het ruilen van opvangdagen.

Privacy

De privacy verklaring van Klein Marland is in te zien via deze link: Privacy Verklaring.

Inspectierapport

De locatie voldoet aan alle eisen m.b.t. veiligheid en hygiëne en wordt jaarlijks door betreffende instanties gecontroleerd (bekijk inspectierapport GGD). Kinderdagverblijf Klein Marland is opgenomen in het landelijk register kinderopvang (is LRK) onder nummer: 109.27.1865

Klachtenregeling

Hoe goed directie en medewerkers van ons kinderdagverblijf ook hun best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent. Directie en medewerkers streven naar een open, heldere en eerlijke communicatie teneinde in een zo vroeg mogelijk stadium eventuele ongenoegens weg te nemen.
Wij vragen u, als u ontevreden bent over een medewerker of over een bepaalde gang van zaken binnen ons kinderdagverblijf, ons hierop zo spoedig mogelijk aan te spreken.
Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. Conform de Wet klachtrecht cliënten zorgsector zijn wij verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over de begeleiding, verzorging of gedraging van directie en/of medewerkers.
Gelet op de opvang van kleinschalige karakter van ons bedrijf hebben wij er voor gekozen geen interne klachtencommissie in te stellen, maar hebben ons aangesloten bij:

Geschillencommissie Kinderopvang
Bordewijklaan 49,  2591XR Den Haag
www.degeschillencommissie.nl  / 070 – 310 53 10
De volledige tekst van het reglement van de geschillencommissie en het geschilartikel-kinderopvang (zie ook algemene voorwaarden) van KdvPlus B.V. / Klein Marland is in het dagverblijf beschikbaar.

Buitengewone kinderopvangKleinschalige kinderopvang gelegen in het Limburgse Eijsden. De lokatie Klein en Groot Marland verzorgt kinderopvang van 0 tot 4 jaar.