kippen_header.jpg

Oudercommissie

Per 1 januari 2005 verplicht de Wet Kinderopvang de kinderopvangondernemer een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten over onderwerpen zoals de kwaliteit van de opvang, de openingstijden en de prijs van de opvang.
Deze adviesrechten worden vertaald in een zogenaamd oudercommissiereglement. Het reglement wordt vastgesteld door het dagverblijf en beschrijft de procedures en bevoegdheden van de oudercommissie.

Ook Klein Marland heeft een dergelijk reglement opgesteld en een kopie van dit reglement is op te vragen bij de houder.
De oudercommissie van Klein Marland bestaat uit 3/4 leden, elk ouder van kinderen die Klein Marland bezoeken.  Contactgegevens van de leden staan vermeld op het info-bord en in de nieuwsbrieven van de oudercommissie. Nieuwe ouders worden geïnformeerd over het bestaan van de oudercommissie door de oudercommissie-leden.

Contactgegevens oudercommissie

De oudercommissie van Klein Marland staat u graag te woord indien er vragen zijn en of opmerkingen.
Per februari 2020 bestaat onze oudercommissie uit;

  • Mw. Severine van de Berg (voorzitter);
  • Mw. Nanny Hameleers (secretaris);
  • Mw. Ilona Stamhuis (penningmeester).

Buitengewone kinderopvangKleinschalige kinderopvang gelegen in het Limburgse Eijsden. De lokatie Klein en Groot Marland verzorgt kinderopvang van 0 tot 4 jaar.